Svetainės naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiose svetainės naudojimos tiasyklėse pateikiama parduotuvės www.madisto.lt pirkėjams ir kitiems asmenims informacija apie svetainės naudojimo, parduodamų prekių ir paslaugų pirkimo, grąžinimo bei kitas sąlygas.

1.2. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos, kurios nurodytos mažąja ar didžiąja raide, nurodytos vienaskaitos ar daugiskaitos forma, šiose taisyklėse turi šias reikšmes:

1.2.1. Pardavėjas – teisėtas www.madisto.lt internetinės svetainės valdytojas.;

1.2.2. madisto.lt – elektroninė prekių parduotuvė;

1.2.3. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje madisto.lt;

1.2.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje madisto.lt kartu su jose esančiomis konkrečiomis nuorodomis į  madisto.lt informacines skiltis, kurios yra neatsiejama Taisyklių dalis.

1.2.5. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis.

1.2.6. Prekės – elektroninėje parduotuvėje madisto.lt siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos.

1.2.7. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.

1.2.8. Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo elektroninėje parduotuvėje madisto.lt taisyklės.

1.3. Šios Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje madisto.lt, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į madisto.lt informacines skiltis.  Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.

1.4. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkėjas privalo sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių įsigijimo užsakymo ir sudaryti Sutarties.

1.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Pirkėjui, prieš kiekvieną užsakymo atlikimą, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir ar su visomis sąlygomis sutinka.

1.6. Pirkėjas turi susipažinti ir su Pardavėjo paskelbta Privatumo politika. Dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar nesutikimo su tvarkymu Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Privatumo politikoje nurodyta tvarka. 

2. Prekių užsakymas, sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas gali užsakyti prekes madisto.lt elektroninėje parduotuvėje.

2.2. Elektroninėje parduotuvėje madisto.lt pateikiamos Prekių nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji prekių išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas siekia pateikti maksimaliai tikrovę atitinkančius Prekės iliustracinius atvaizdus, tačiau Pirkėjas supranta, kad Prekė realybėje gali skirtis. Prekės įpakavimas taip pat gali skirtis, nei yra pavaizduota madisto.lt.

2.3. Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jei Pardavėjas nebeturi galimybės Pirkėjui pateikti jo užsakytos prekės, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir Pirkėjo užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pirkėjas aiškiai patvirtina, kad supranta, jog Prekės užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai už Prekės užsakymą grąžinti Pirkėjui, jei Pardavėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių kliūčių negali pateikti Prekės pirkėjui.

2.4. Prekių užsakymą gali pateikti:

2.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems sukako 18 (aštuoniolika) metų;

2.4.2. fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą (išskyrus emancipuotus asmenis);

2.4.3. juridiniai asmenys.

2.5. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad jis atitinka

2.4.3 punkte vieną iš nurodytų apibrėžimų.

2.6. Pirkėjas užpildo visus privalomus Prekės užsakymo pateikimo laukus ir atidžiai patikrina visą nurodytą informaciją, reikalingą Prekės užsakymo pateikimui.

2.7. Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas išsirinkęs Prekę (ir/ar papildomą paslaugą) suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus Prekės užsakymo pateikimo žingsnius, pasirenka Prekės užsakymo apmokėjimo būdą ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia nuorodą ,,Užsakyti“. Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą, išsiunčiamas elektroninis laiškas su patvirtinimu apie Prekės užsakymo gavimą.

2.8. Pirkėjo Prekės užsakymas reiškia, kad užsakymas pradedamas vykdyti ir tikrinama Prekės pristatymo galimybė. Patikrinus pristatymo galimybę ir paruošus užsakymą, jis yra išsiunčiamas pirkėjo pasirinktu būdu į užsakymo metu pateiktą adresą.

2.9. Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti Prekės užsakymo (dėl Prekės likučio trūkumo, Prekės tiekėjo atsisakymo pateikti Prekę arba dėl galimos Prekės kainos nurodymo klaidos elektroninėje parduotuvėje madisto.lt), Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 14 darbo dienų grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekę. 

3. Apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekės kaina nurodoma elektroninėje parduotuvėje madisto.lt prie Prekės kiekvienos Prekės.

3.2. Prekės kaina po Prekės užsakymo patvirtinimo negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo protingų ir maksimalių pastangų užtikrinti kainų teisingumą Prekės užsakymo momentu, Prekės kaina pakito dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (kurios įrodytinos).

3.3. Prekės užsakymas gali būti apmokamas:

3.3.1. elektronine bankininkyste;

3.3.2. mokėjimo pavedimu;

3.3.3. PayPal mokėjimu;

3.4. Atsiskaitant elektronine bankininkyste papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant elektronine bankininkyste papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje.

3.5. Atsiskaitant banko pavedimu papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant banko pavedimu papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje arba į kitą banką, priklausomai kokio banko paslaugomis Pirkėjas naudojasi.

3.6. Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai Pardavėjas patvirtina užsakymo įvykdymo galimumą ir pradeda jo vykdymą bei, po to kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekę; 

4. Prekių pristatymas

4.0  Prie kiekvienos prekės yra nurodytas preliminarus pristatymo laikas.

4.1. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos vienu iš šių būdų:

4.1.1. pristatymas į namus per kurjerių tarnybą;

4.1.2. pristatymas į pasirinktą paštomatą;

4.2. Pasirinkus siuntos pristatymą per kurjerių tarnybą:

4.2.1. siunta pristatoma Pirkėjo užsakymo metu nurodytu adresu.

4.2.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą. Prekes priima Prekės užsakymą pateikęs asmuo. Jei Prekės užsakymas yra suformuojamas Pirkėjo vardu, bet pirkėjas neturi galimybės priimti prekę, Prekės užsakyme turi būti nurodytas asmuo, kurį Pirkėjas įgalioja priimti Prekę. Jei Prekė yra pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau Pirkėjas neturi galimybės pats priimti Prekės, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo neįgaliotam asmeniui.

4.3. Pasirinkus siuntos pristatymą į paštomatą:

4.3.3. siuntos paštomatuose turi būti atsiimtos per tam tikrą dienų skaičių, kuris priklauso nuo pasirinktos pristatymo kompanijos. Siuntai atkeliavus į pasirinką paštomatą Pirkėjas gauna SMS žinutę apie pristatymo įvykdymą bei saugojimo terminą užsakymo metu nurodytu telefono numeriu.

4.4. Prekių pristatymo terminai yra nurodomi Prekių aprašymuose. Pardavėjo nurodomi terminai yra preliminarūs. Pardavėjas negali garantuoti, kad Prekės visais atvejais be išimties bus pristatomos nurodytais terminais. Preliminarus Prekių pristatymo terminas, be kita ko, netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjas neturi Prekės sandėlyje bei nedelsiant informuoja Pirkėją apie užsakytų Prekių trūkumą. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis aiškiai pareiškia ir sutinka, kad išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti. Pardavėjas įsipareigoja suderinti su Pirkėju kitas pristatymo sąlygas.

4.5. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

4.6. Užsisakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Papildomas pristatymo mokestis šiais atvejais nėra taikomas.

4.8. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo momento.

4.9. Jei Prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui arba Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes iš anksto, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl kitų pristatymo sąlygų. Jei su Pirkėju nepavyksta susitarti dėl kitų pristatymo sąlygų (ar Pirkėjas vis tiek neatsiima ar nepriima Prekių), Prekės užsakymas yra anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už Prekę sumokėti pinigai, išskyrus Pardavėjo patirtus nuostolius dėl prekės pristatymo, pinigų grąžinimo ir kitų patirtų užsakymo anuliavimo išlaidų.

4.10. Prekių pristatymo momentu Pirkėjas kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu (kurjerio transporto įmonės atstovu), turi patikrinti siuntos pakuotės ir Prekės būklę bei pasirašyti Prekės priėmimo – perdavimo aktą ar kitą Prekės perdavimo dokumentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Vėliausiai pretenziją apie netinkamą Prekės komplektaciją, pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikiama per 24 val. nuo siuntos gavimo valandos (nuo tada, kai siuntos gavimas patvirtinamas parašu kurjeriui). Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimo ir laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje. Pirkėjui pasirašius siuntos priėmimo – perdavimo aktą ar kitą siuntos perdavimo dokumentą, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamos būklės, pakuotė nėra pažeista, nėra Prekės komplektacijos neatitikimų. 

5. Prekių kokybė – nekokybiškų prekių keitimas/ grąžinimas

5.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (kokybės garantija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus). Prekė atitinka Prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:

5.1.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą;

5.1.2. Prekė atitinka įprastus kokybės reikalavimus, taikomus to paties pobūdžio Prekėms;

5.1.3. Prekė turi tas savybes, kurios būtinos Prekei, kad ją būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį;

5.1.4. parduotų Prekių kiekis atitinka Sutarties sąlygas.

5.2. Pardavėjas neatsako jei realus Prekės dydis, forma, spalva neatitinka madisto.lt naudojamo Prekės atvaizdo dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos, atvaizduojančios Prekę jos užsakymo metu, techninių atvaizdavimo ypatybių. Pirkėjas turi vadovautis ne vien Prekės atvaizdu bet ir išsamiai susipažinti su Prekės aprašymu.

5.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, susijusių su nekokybiškomis prekėmis.

5.4. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.

5.5. Jeigu parduota Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

5.5.1. pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

5.5.2. kad būtų sumažinta Prekės pirkimo kaina;

5.5.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

5.5.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai Prekės pažeidimas yra esminis.

5.6. Savo pasirinkimą dėl teisių, susijusių su netinkamos kokybės Prekių įsigijimu, įgyvendinimo Pirkėjas gali išreikšti tik kartu grąžindamas Prekę Pardavėjui.

5.7. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

5.8. Iškilus Prekės kokybės netinkamumo klausimams, Pirkėjas gali kreiptis į madisto.lt atsakingus asmenis el. paštu: info@madisto.lt

5.9. Pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

5.10. Pinigai nėra grąžinami už Prekes, kurios buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos arba buvo netinkamai naudojamos ne pagal paskirtį ar naudojimo taisykles.

5.11. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi nedelsiant, be ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@madisto.lt. Pardavėjas nedelsiant savo sąskaita paima prekes ir keičia Pirkėjo užsakytomis prekėmis. Jei Pardavėjas nebeturi užsakytų Prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. 

6. Kokybiškų prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui bei grąžinti tinkamos kokybės Prekę tokia tvarka:

6.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos;

6.1.2 Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdama pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu info@madisto.lt. Pardavėjas nedelsiant patvirtina apie pranešimo gavimą. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, sąskaita Pinigų grąžinimui.

6.1.3. Prekės gražinamos į DPD paštomatą adresu: Kalvarijų g. 151, 08221 Vilnius arba į madisto.lt biurą per kurjerių tarnybą, užtikrinant Prekės grąžinimą iki Pardavėjo;

6.1.4. Atsisakant sutarties ir grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:

6.1.4.1 grąžinama Prekė turi būti neišpakuota originalioje pakuotėje;

6.1.4.2. Prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;

6.1.4.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

6.1.4.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.1.4.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;

6.2. Pirkėjui atsisakius Sutarties, grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai, atmetus pristatymo išlaidas. Jei grąžinamos tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos taip pat nėra grąžinamos;

6.7. Pardavėjas grąžina tokią sumą už Prekę, kuri yra nurodyta pirkimo dokumente, nepriklausomai nuo tuo metu taikomos Prekės kainos madisto.lt parduotuvėje. 

7. Kokybiškų prekių dydžio keitimas 

7.1. Pirkėjas, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės priėmimo dienos, gali pakeisti įsigytą Prekę analogiška kito dydžio prekę. Pageidavimą pakeisti Prekę Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdamas pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu info@madisto.lt.

7.2. Prekės grąžinimo bei siuntimo išlaidas kompensuoja pirkėjas. 

8. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos

8.1. Pirkėjas:

8.1.1. turi teisę apsipirkti madisto.lt šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.1.2. turi teisę sudaryti Sutartį ar jos atsisakyti, pakeisti ar grąžinti kokybišką Prekę šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8.1.3. turi teisę į pažeistų teisių ginimą įsigijęs nekokybišką Prekę;

8.1.4. įsipareigoja pateikdamas Prekės užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, jiems pasikeitus, nedelsiant duomenis atnaujinti;

8.1.5. įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis madisto.lt teikiamomis paslaugomis;

8.1.6. privalo atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes ir paslaugas;

8.1.7. privalo laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

8.2. Pardavėjas:

8.2.1. turi teisę keisti šias Taisykles, elektroninės parduotuvės funkcijas, elektroninės parduotuvės madisto.lt prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį. Pirkėjui nesutikus su Pardavėjo pakeitimais, Pardavėjas turi teisė anuliuoti užsakymą;

8.2.2. turi teisę anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą per elektroninę bankininkystę ar banko pavedimu neapmoka už Prekes per 2 darbo dienas;

8.2.3. turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, kituose Pardavėjo priimtuose lokaliniuose aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

8.2.4. įsipareigoja dėti pastangas laiku ir tinkamai įvykdyti Pirkėjo užsakymą;

8.2.5. įsipareigoja suteikti visą būtiną informaciją;

8.2.6. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2.7. įsipareigoja iš anksto informavęs Pirkėją  pasiūlyti  Pirkėjui kitą Prekę, jei neturi galimybės pateikti Pirkėjui jo užsakytos Prekės. Pirkėjui atsisakius priimti kitą Prekę, kuri savybėmis yra kiek įmanoma panašesnė į užsakytąją, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų ir atšaukti užsakymą. 

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve madisto.lt.

9.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir nurodymų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir jose nurodytomis informacinėmis nuorodomis, Privatumo politika ar kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam nebuvo jokiais būdais apribota.

9.3. Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje madisto.lt šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.4. Pardavėjas parduoda Prekes elektroninėje parduotuvėje madisto.lt tik Pirkėjo buitiniam ar asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo, aptarnavimo ar perpardavimo tikslais ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

9.5. Pardavėjas neatsako už kitų asmenų pateikiamą informaciją tinklapiuose, net jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų asmenų tinklapius. 

10. Informavimas

10.1. Šiose taisyklėse nurodomi pranešimai siunčiami raštu, reiškia ir elektroninių laiškų siuntimą. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkėjo nurodytu arba užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroniniu paštu arba sms žinute nurodytu telefonu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus Pardavėjui siunčia el. paštu: info@madisto.lt. 

11. Nenugalima jėga

11.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių (nenugalimos jėgos).

11.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalima jėga).1

1.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

11.3.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;

11.3.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos. 

12. Kitos nuostatos

13. Šios Taisyklės gali būti Pardavėjo vienašališkai keičiamos. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi elektronine parduotuve madisto.lt laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.

14. Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

15. Pirkėjas turi teisę reikšti pretenziją Pardavėjui dėl įsigytų Prekių ir (ar) paslaugų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.